Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Localitatea Zamostea

       Aşezare geografică:

       Poziţie - extremitatea N-E a judeţului, amplasată în Podişul Sucevei, pe valea Şiretului se învecinează cu judeţul Botoşani (com. Mihăileni şi Vârfu Câmpului), spre N-E apa Şiretului şi comuna Zvoriştea, spre S-E Şerbăuţi, spre S-V şi Grămeşti spre N-V. Comuna se află la 15 km faţă de oraşul Şiret şi 10 km de DN Suceava- Dorohoi.

       Activităţi: cultivarea pământului, creşterea animalelor, comerţ Specifice zonei: apicultura şi zootehnia. In comună sunt 3 mori (2 de porumb şi 1 de grâu) şi câteva mori de ciocănele, în rest toate firmele sunt axate pe comerţ cu produse alimentare şi pentru construcţii.

       Oportunităţi: Dezvoltarea culturilor agricole, creşterea animalelor şi valorificarea produselor obţinute, constituie principala ramură de activitate, ponderea terenurilor arabile fiind 81 % din total suprafaţă.

       Obiective turistice: Rezervaţia naturală din pădurea Lunca, cca. 1,5 ha, cu scop de pretejare a stejarilor seculari, a speciilor de plante rare, declarate monumente ale naturii: Papucul doamnei, Laleaua pestriţă şi Salba pitică.

       Evenimente locale (zilele localităţii, târguri, expoziţii, etc.)

       Proiecte de investiţii: - Măsura 125 Modernizare drumuri agricole în comuna Zamostea, judeţul Suceava - Modernizare drum comunal DC 36L Zamostea - Nicani

       Numele satelor aflate în administraţie: Zamostea, Răuţeni, Cojocăreni, Tâuteşti, Ciomârtan, Corpaci, Badragi, Lunca, Nicani

       Suprafaţa: 5079 Intravilan: 893,08 Extravilan: 4185,92 Populaţie: 3090 Gospodării: 1450 Nr. Locuinţe: 1358 Nr. grădiniţe: 3 Nr. scoli: 4