Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Orașul Siret

              

            Oraşul Siret se află situat în partea de nord a judeţului Suceava, pe malul drept al râului Siret, în apropierea graniţei cu Ucraina.

             Se învecinează: la nord cu Ucraina, la est cu judeţul Botoşani, la sud cu comunele Grămeşti, Bălcăuţi şi Dorneşti, iar spre vest şi nord-vest cu comuna Muşeniţa.

             Din cele opt localităţi urbane ale judeţului Suceava, oraşul Siret este al şaptelea ca ordin de mărime. Aria sa de influenţă se extinde asupra a cinci comune din zona înconjurătoare: Bălcăuţi, Calafindeşti, Grămeşti, Muşeniţa şi Zamostea. Intre oraşul Siret şi localităţile rurale din raza sa de influenţă există relaţii de intercondiţionare şi cooperare teritorială.

             Principalele drumuri care traversează oraşul şi asigură traficul de frontieră, precum şi legăturile cu celelalte localităţi din judeţ sunt: drumul european E 85 (DN 2); DN 29C - Siret-Botoşani - Siret-Baineţ Siret-Grămeşti - Siret-Calafindeşti - Siret-Văşcăuţi. Aşezarea în teritoriu şi condiţiile cadrului natural au imprimat oraşului un profil industrial-agrar, dezvoltarea în viitor a localităţii fiind în strânsă corelaţie cu legăturile economice şi comerţul interstatal din zona de graniţă cu Ucraina.