Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

 

Obiectivele Proiectului

1.Obiectiv general

  Proiectul propus spre realizare de către Consiliul Judetean Suceava ca lider de proiect, in parteneriat cu 15 U.A.T.-uri din judetul Suceava are ca obiectiv principal cresterea performantei actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calitatii serviciilor publice on-line aduse cetateanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul institutiilor publice partenere din judetul respectiv, care sa gestioneze Registrul Agricol in format electronic și sa realizeze un management intern performant.

Implementarea proiectului face parte din strategia guvernului de informatizare a administratiei publice conform HG nr. 1007/2001 privind strategia de informatizare a administratiei publice care vizeaza, in mod exclusiv, aspectele asociate generic in termenul de e-administratie, care se refera la utilizarea metodelor specifice tehnologiei informationale in modernizarea administratiei.

In contextul unei economii din ce in ce mai integrate, eficientizarea serviciilor oferite de  administratia publica va avea ca rezultat asigurarea unui mediu favorabil investitiilor și o mai buna utilizare a resurselor publice, inclusiv a Fondurilor Structurale și de Coeziune. Acest lucru va duce, pe termen lung, la o crestere economica sustenabila.

Proiectul se afla in concordanta cu Planul National de Dezvoltare a Romaniei 2007 – 2013 intrucat promoveaza dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere prin accelerarea dezvoltarii societatii informationale. Acest aspect va fi realizat in cadrul proiectului prin dezvoltarea serviciilor publice on-line către  cetateni și prin eficientizarea activităților interne ale institutiilor publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu.

Proiectul raspunde prioritatii Cadrului Strategic National de Referinta 2007 – 2013 – consolidarea unei capacitati administrative eficiente – ca urmare a faptului ca isi aduce aportul la imbunatatirea proceselor decizionale in domeniul managementului administratiilor publice prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol  in format electronic. Prin urmare, sistemul informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic  va reprezenta un instrument eficient de comunicare intre toate partile implicate (cetateni, mediul de afaceri, primarii, consiliu judetean, Sistemul informatic al APIA, Sisteme deja existente in cadrul institutiilor beneficiare, cu Registrul de rol nominal unic, cu Registrul national de evidenta a persoanelor, cu Oficiul National al registrului Comertului și Sistemul Informatic al ANCPI). In prezent, tehnologiile TIC sunt utilizate in toata administratia publica dar fara o interconectare la nivel de judet și fara a prezenta o interfata unitara utilizatorului, neavand capacitatea de a se angaja in cooperarea informationala pe pozitii de egalitate. In cele mai multe dintre cazuri, echipamentele hardware și solutiile software au depasit perioada de viata economica utila iar utilizatorii nu au beneficiat de cursuri pentru dezvoltarea competentelor TIC acest lucru reflectandu-se in nivelul scazut de eficienta al serviciilor oferite.

Un sistem eficient al administratiei publice favorizeaza cresterea productivitatii economice, printr-un sistem eficient și transparent de decizie, printr-o mai mare operativitate a procedurilor, politici mai coerente și mai transparente și servicii mai eficiente, contribuind astfel la optimizarea impactului investitiilor și la crearea unui mediu propice pentru inovare.

Implementarea proiectului are ca obiectiv general furnizarea de servicii on-line către  cetateni și mediul de afaceri, evidenta și centralizarea automata a datelor din registrele agricole existente intr-un U.A.T. și cresterea eficientei managementului intern prin integrarea unor activități specifice financiar-contabile, bugetare, impozite și taxe locale, evaluarea eficientei proiectelor desfasurate.

Implementarea proiectului va duce la o mai buna guvernare ce se bazeaza pe structuri formale și informale eficace, infiintate pentru a se lua decizii și a le implementa, va ajuta in procesul de recuperare a decalajelor de dezvoltare fata de UE, eficientizarea serviciilor publice conducand la cresterea productivitatii in economie, prin proceduri mai rapide, servicii imbunatatite și o mai mare transparenta.

 

2.Obiective specifice

Imbunatatirea calitatii serviciilor publice prin introducerea serviciilor on-line furnizate utilizatorilor (cetateni și mediul de afaceri) și eficientizarea activităților interne ale partenerilor prin implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol.

Acest obiectiv este conform obiectivelor principale al operatiunii și anume:

Ø furnizarea de servicii publice on-line către  cetateni/mediul de afaceri/administratie publica

Ø eficientizarea activităților interne ale institutiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizand mijloace specifice TIC

Cresterea eficientei activităților interne ale institutiilor publice prin implementarea unei solutii informatice integrate care sa permita urmarirea urmatoarelor tipuri de activități specifice Registrul National de evidenta a persoanelor, gestionarea fluxurilor electronice de date și management al documentelor, stabilire a creantelor bugetare, încasare a creantelor bugetare, inspectie fiscala, urmarire a creantelor, financiar – contabilitate, in 18 luni de la semnarea contractului cu autoritatea de management.

Acest obiectiv este conform obiectivului principal al operatiunii și anume:

Ø eficientizarea activităților interne ale institutiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizand mijloace specifice TIC

Prin implementarea sistemului informatic integrat in cadrul proiectului, se indeplinesc simultan cele doua obiective principale ale Operatiunii 1 „Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

 

3.Obiectivul specific al Domeniului Major de Intervenție 2

  Acesta este de a pune la dispozitie serviciile administrative prin mijloace electronice, atat pentru utilizatori (cetateni și mediul de afaceri), cat și pentru administratia publica.

  Tehnologiile informatice și folosirea lor eficienta reprezinta o dimensiune obligatorie a sistemului de administratie, crescand calitatea serviciilor. Principalele functii pe care trebuie sa le indeplineasca un sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  in format electronic sunt:

Ø  Automatizarea raportarilor – utilizarea unor formulare standardizate pentru raportari care realizeaza automat extragerea și sinteza datelor, asigurandu-se totodata comunicarea electronica a rapoartelor către  organismele centrale.

Ø  Armonizarea și eficientizarea activității autoritatilor locale prin asigurarea accesului autorizat la datele și informatiilor stocate;

Proiectul propus respecta principiile proiectelor de e-guvernare și va aduce un plus de:

·        Eficienta prin: 

Ø  cresterea productivitatii muncii angajatilor - prin includerea in cadrul sistemului informatic de proceduri automatizate de prelucrare a datelor se reduce timpul alocat de angajatii institutiei realizarii activităților zilnice

Ø  o mai buna organizare - prin standardizare și stabilirea de proceduri și fluxuri de lucru,  sistemul informatic  permite organizarea eficienta a activităților

Ø  imbunatatirea infrastructurii IT a institutiei.

·      Accesibilitate, promovand:

Ø  accesul cetatenilor și a mediului de afaceri la servicii publice on-line - prin intermediul sistemului toti cei interesati vor  avea acces la informatii și servicii publice on-line.

Ø  design centrat pe nevoile cetateanului și nu pe fluxurile interne ale institutiei publice – portalul  este centrat către  nevoile cetateanului.

Ø  interfata simpla, usor de invatat și de utilizat, mecanisme de navigare clare și intuitive

Ø  continut relevant și de calitate - eliminarea informatiilor redundante sau care nu au  releventa din punct de vedere al utilizatorului. 

·      Eficacitate, prin:

Ø  reducerea birocratiei - implementarea unui subsistem informatic pentru managementul documentelor și fluxurilor de lucru va duce la scaderea timpului destinat desfasurarii activităților interne și colaborarii intre departamentele primariei, ceea ce va duce la scaderea timpului de raspuns către  cetateni. 

Ø  cresterea satisfactiei utilizatorului - transparenta și raspunsul prompt la solicitarile cetateanului vor face ca nivelul de satisfactie in ceea ce priveste serviciile institutiei sa se mareasca in mod considerabil.   

Ø  Cresterea gradului de informatizare administratiei publice locale – implementarea unui Sistem Informatic Integrat pentru oferirea de servicii către  cetateni.

·      Democratic, asigurand:

Ø  transparenta și raspundere - prin faptul ca in orice moment se poate interoga și cunoaste stadiul de solutionare al unei solicitari

Ø  participarea cetateanului – cetateanul va interactiona cu institutia publica prin intermediul forumului de discutii inclus in portal, transferul de informatii fiind astfel bi-directional.

·      Inovatie și neutralitate tehnologica

Ø sistemul are in vedere ultimele tendinte in materie de servicii publice online puse la dispozitia cetateanului și respecta neutralitatea tehnologica.

·      Colaborativitate

Ø interactiunea permanenta intre cetateni și institutia publica prin intermediul serviciilor publice electronice

·      Siguranța

Ø prin accesul securizat la sistemul de gestiune al bazei de date, nivel hardware și nivel de aplicații este protejată confidentialitatea datelor furnizate de utilizatori .

·      Scalabilitate

Ø Sistemul informatic Integrat se comportă similar, fără defectiuni, atunci când volumul de date pe care le prelucreaza devine mai mare și poate sa ofere rezultate cel putin comparabile, in conditiile in care ii sunt adaugate resurse aditionale.