Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Localitatea Fântâna Mare

                    Scurt istoric

        Comuna Fântâna Mare este continuatoarea de existenţă umană, materială şi spirituală a vechilor aşezări moldoveneşti – Baia, Blăgeşti, Răciuleni şi Spătăreşti, care au existat pe aceste meleaguri atestate documentar încă înaintea secolului XV. În „Documenta Romaniae, Historica” şi în „Istoria Românilor din veacul XV şi XVI” se aminteşte pentru prima dată despre satul Blăgeşti (Bliceşti) atestat la data de 7 iunie 1455. In aceeași lucrare la 8 decembrie 1514 Bogdan al III-lea din Suceava a făcut un schimb de sate cu Mănăstirea Moldoviţa, printre care se enumera si satul Răciuleni, ce a fost până atunci a lui Bogdan cu tot vinitul. Satul Cotu-Băii parte componetă a vechiului târg Baia - fostă capitală a Moldovei până acum şapte secole,apare cu denumirea de Cotu Băii in anul 1784.

                  Suprafaţa administrativă intravilană – 936 Ha.

                  Caracteristici geografice

         O poziţionare mai exactă plasează comuna Fântâna Mare pe coordonatele 470 25’ şi 38” latitudine nordică şi 26018’ şi 53” longitudine estică, la 407 km nord de Bucureşti - capitala României, 137 km vest de Iaşi, 30 km sud de municipiul Suceava, 1 km est de Baia şi la 7 km sud de Fălticeni. Pe hărţile editate de regimul comunist între anii 1968-2003 vom găsi localităţile comunei Fântâna Mare în cuprinsul comunei Vadul Moldovei, la extremitatea nord-estică a acesteia. Aceata comuna se invecinează la vest cu localitatea Baia, la nord cu oraşul Fălticeni, la est cu satele Şoldăneşti, Leucuşeşti şi Manolea, la sud cu Dumbrăviţa de Sus şi de Jos, precum şi cu Bărăşti, iar la sud cu Boroaia, Bogdăneşti, Râşca şi Jahalea, de ultimele trei despărţindu-le albia râului Moldova.