Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

 

Despre Proiect

Proiect Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava I

cod SMIS 48451

             Proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 "Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

             Valoarea totală a proiectului este de 6.626.464,92 lei.

             Data semnării contractului: 24.01.2014
             Data intrării in vigoare a contractului: 27.01.2014

             Durata proiectului: 21 luni
             Data finalizării: 26.10.2015

Valoare totală RON

Valoarea eligibilă RON

Valoarea eligibilă nerambursabilă RON

Co-finanțare beneficiar (2%) RON

6.626.464,92

6.626.464,92

6.493.935,2

132.529,30

           Consiliul Județean Suceava în calitate de Beneficiar derulează proiectul „Implementarea de Soluții E-Guvernare la Nivelul a 15 U.A.T.-uri din Județul Suceava I”, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) din judeţul Suceava.

            Beneficiarii proiectului

            Lider de proiect - Consiliul Județean Suceava

            U.A.T.-urile partenere: Comuna Bălăceana, Comuna Bălcăuți, Comuna Boroaia, Comuna Calafindești, Comuna Cornu Luncii, Comuna Fântâna Mare, Comuna Gălănești, Comuna Iaslovăț, Orașul Milișăuți, Comuna Siminicea, Orașul Siret, Comuna Todirești, Comuna Bogdănești, Comuna Voitinel și Comuna Zamostea.