Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Localitatea Cornu Luncii

       Comuna Cornu Luncii este una din marile comune ale judeţului Suceava, formată din 9 sate cu 7782 de locuitori şi are o suprafaţă de 84,01 kmp.

Satele componente clasificate în ordinea mărimii după numărul locuitorilor sunt: Băişeşti, Brăieşti, Cornu Luncii, Sasca Mică, Păiseni, Sasca Mare, Dumbrava, Sasca Nouă, Şinca Comuna Cornu Luncii se învecinează:

La nord - comuna Drăgoieşti
La nord-est - comunele Horodniceni şi Rotopăneşti
La est - comuna Rădăşeni
La sud-est - comuna Baia
La sud - comuna Răşca
La vest - comunele Mălini şi Valea Moldovei

     Comuna Cornu Luncii este aşezată în partea sud-vestică a judeţului Suceava, pe cursul mijlociu al râului Moldova şi se întinde pe o distanţă de circa 18 km pe şoseaua Gura Humorului-Fălticeni (de sub dealul de la Berchişeşti până la Podul Vacii între Sasca Nouă şi Fălticeni), iar la înălţime pe o distanţă de 9-10 km din Dealul Porcului (hotarul cu moşia satului Brădăţel, comuna Horodniceni), până în culmea Obcinii Stînişoara (Vârful Trei Hotare - la hotarul cu satele Slătioara, comuna Răşca şi Mălini). Comuna este traversată de la vest la est de DN 2E zona Gura Humorului-Fălticeni.

Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Cultivarea terenurilor agricole
Pomicultură
Prelucrarea lemnului (gatere, fabrici mobilă, termopane din lemn)
Balastieră
Producerea de prefabricate din beton pentru construcţii

Activitati economice principale:
Agricultură
Prelucrarea lemnului
Comerţ
Carmangerie

Obiective turistice:
Biserica monument din secolul al XVII-lea sat Băişeşti
Muzeul istoric al Bucovinei din satul Cornu Luncii
Mănăstirea pe stil vechi - Adormirea Maicii Domnului din satul Păiseni

Evenimente locale:
Zilele comunei - prima duminică după sărbătoarea Sf. Apostoli Petru şi Pavel
31 decembrie datini şi obiceiuri din străbuni
Comemorarea eroilor din comună
Hramul biserici din comună

Facilitati oferite investitorilor:
Posibilitatea înfiinţării de ferme agricole
Potenţial ridicat de resurse umane (tineri cu studii medii, superioare şi specializaţi în diferite domenii)
Posibilităţi de concesionare, închiriere şi vânzare teren
Existenţa unui serviciu de salubrizare
Apă şi canal
Reţele de drumuri asfaltate (DN 2E, DJ 209A şi DJ 209H)
Existenţa iluminatului public stradal
Acces la internet
Poluare scăzută
Dezvoltare industrie de procesare a laptelui şi a cănii
Agroturism
Valorificarea resurselor energetice regenerabile