Acest site este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Localizare

Adresa Primariei
Localitatea Calafindești
Comuna Calafindești
Județul Suceava, cod poștal 727105
Telefon/fax:  0230.281290
e-mail :  primariacalafindesti@yahoo.com

Conducere
Primar: Loghin SAVIUC
Viceprimar: Vasile CIOBAN
Secretar: Victoria LAURIC

Program Audiente
Primar: luni - vineri 8.00 -16.00, 1-3 săptămână din lună
Viceprimar: luni - vineri 8.00 -16.00, 2-4 săptămână din lună